Zoeken
A A A

De Reformatie 3 december 2011

De Reformatie nummer 5 /// jaargang 86 /// 3 december 2010
 

Hoop

In dit nummer:

en verder...
79 column Een paard in het oosterpark /// 79 www.dereformatie.nl /// 84 bijbeltaal ER is hoop /// 86 wandelen met god mijn lijf wordt verlost /// 88 zweren bij het avondmaal /// 84 boekbespreking Kierkegaard /// 93 gedicht centurio /// 93 vraag en antwoord /// 94 kort nieuws, persberichten /// 95 UIT DE KERKEN ///
download de aantekening van ds. R. ter Beek, klik hier

Blijde hoop voor de toekomst

Dr. Hans Burger vergelijkt de toekomstvisie van N.T. Wright met die van A. van de Beek. Zij verschillen van opvatting over de toekomst van het universum. Hun opvattingen hebben consequenties voor hoe christenen omgaan met de huidige wereld.

Hoop doet leven

Leven in dankbaarheid? Dankbaarheid kijkt in de praktijk vooral achterom. Dat kan zo eenzijdig worden dat het leidt tot bezorgdheid in het heden en dat de toekomst weinig leeft. Daarom kan het van belang zijn om te spreken van een leven in hoop.

Allochtone vrouwen op de koffie

Amersfoort-oost organiseert eens per maand inloopochtenden voor de voornamelijk allochtone vrouwen uit de wijk rondom de kerk. Er zijn in de loop der jaren mooie contacten opgebouwd, tot zegen voor de gemeente en haar omgeving.