Zoeken
A A A

De Reformatie 24 september

De Reformatie nummer 32 /// jaargang 85 /// 24 september 2010
 

Wat zullen we zingen?

In dit nummer:

en verder...
611 column geluk /// 611 www.dereformatie.nl /// 618 bijbeltaal gebedsliturgie /// 620 boekbespreking geen andere goden /// 622 bouwen aan respectvolle relaties /// 624 lokaal het geloof is gratis /// 625 vraag en antwoord /// 625 kort nieuws, persberichten /// 603 UIT DE KERKEN

Liedboek 2012

In opdracht van de PKN wordt gewerkt aan een nieuw Liedboek. De GKv nemen deel aan het project. Jan Smelik schrijft over het creëren van voldoende draagvlak en het rekening houden met de theologische verscheidenheid van de deelnemende kerken.

De evangelicale liturgie

Het boek Samen in de naam van Jezus beschrijft en beoordeelt de evangelicale liturgiepraktijk. Omdat die tegenwoordig veel aantrekkingskracht uitoefent op de traditionele kerken, is het goed de achtergronden en motieven daarvan tegen het licht te houden.

De barbecueënde kerk

Een gemeente kun je vergelijken met een familie, waarbinnen het soms ook moeite kost om de verhoudingen goed te houden. Maar in de kerk is er iets anders wat ons samenbindt: we delen Christus. Laat dat de verhoudingen typeren en diepgang geven.