Zoeken
A A A

De Reformatie 9 april

De Reformatie nummer 23 /// jaargang 85 /// 9 april 2010
 

Bijdragen aan gerechtigheid

In dit nummer:

Column Politiek van vrede /// stelling /// lied Deze god is onze god /// De langste dag /// vraag en antwoord /// time to turn /// wandelen met god voor vals gerucht niet vrezen /// bijbeltaal lazarus /// kort nieuws, persberichten ///

Ethiek van duurzaamheid

In de samenleving dragen overheid, burgers en bedrijfsleven een gedeelde verantwoordelijkheid. Als overheidsbeleid tekort schiet, ontslaat dat individuen niet van de plicht om zorg te dragen voor het klimaat en het milieu met het oog op duurzaamheid.

Jij in jouw klein hoekje

Hoewel we leven als vreemdelingen op een aarde die voorbijgaat, hebben we als christen de opdracht om hier en nu, in onze omgeving en wereldwijd, gerechtigheid te bevorderen. Laat het evangelie doorklinken in je daden van gerechtigheid.

Voor vals gerucht niet vrezen

Interne spanningen en discussies verlammen kerken. Als er veel energie gaat zitten in het oplossen van conflicten, komen andere, geestelijke zaken in de verdrukking. Over welke houding je aanneemt als jou onrecht wordt aangedaan, gaat het in Wandelen met God.