Zoeken
A A A

De Reformatie 27 januari

De Reformatie nummer 9 /// jaargang 87 /// 27 januari 2012

Gereformeerd en charismatisch

Met elkaar in gesprek door middel van vragen


In dit nummer:

en verder...

183 column psalmnorm: geen alledaagse boodschap /// 183 www.dereformatie.nl /// 184 bijbeltaal vandaag is rood… /// 188 boekenplank in gesprek /// 190 Eén in christus /// 192 boekbespreking zoekend luisteren naar romeinen 1 /// 194 nieuws- en persberichten /// 195 uit de kerken

Huiswerk voor gereformeerden

Vanuit het ‘semper reformanda’ (er moet steeds weer verder of opnieuw hervormd worden) is de gereformeerde traditie altijd vatbaar voor verbetering. Hans Burger formuleert zes vragen over thema’s waarmee de charismatische beweging gereformeerden een spiegel voorhoudt.

Genade, Geest en gaven

Gereformeerd en charismatisch lijken twee aparte werelden. Aan beide kanten werkt Gods Geest. Bas Luiten stelt tien indringende vragen aan de charismatische beweging waaruit blijkt wat de kern is van het gereformeerde gedachtegoed, als aanzet om uit de impasse te komen.

Conditietraining

Je lichamelijke conditie op peil houden lukt niet zonder training. Voor onze geestelijke conditie geldt precies hetzelfde. Paulus bond het Timoteüs op het hart: oefen jezelf in een vroom leven en blijf je verdiepen in het evangelie van Gods genade. Dat is goed voor de mens.

Ook Opbouw (magazine van de NGK) heeft een paar jaar geleden aandacht besteed aan het thema gereformeerd en charismatisch. Wilt u lezen wat er in Opbouw stond, klik hier om de artikelen te vinden.