Zoeken
A A A

Archief Help

Het archief is ingedeeld per jaargang.
Per jaargang kunt u nummers van De Reformatie in pdf-formaat downloaden.

Per jaargang loopt de paginanummering door. 
In het register zijn verwijzingen naar de paginanummers te vinden. Het register is ingedeeld op inhoud, trefwoorden en tekstverwijzing.

In het document met de indeling per jaargang staat de paginanummering van de nummers van De Reformatie.

Acrobat Reader heeft mogelijkheden binnen een pdf-document te zoeken op woorden of delen van woorden. 

De komende weken/maanden worden de beschikbare pdf-documenten van De Reformatie in het archief geplaatst.
Ontbrekende nummers en registers zullen daarna aangevuld worden in volgorde van jong naar oud.