Zoeken
A A A

De Reformatie 30 november

De Reformatie nummer 5 /// jaargang 88 /// 30 november 2012

Gods stem en hand opmerken (1)

Hoe herken je wat Hij in jouw leven doet?


In dit nummer:

en verder...
76 INLEIDING THEMA Gods stem en hand /// 86 WANDELEN MET GOD ENGELEN (EN ANDEREN) ONTVANGEN /// 90 BIDDEN MET DE PSALMEN (2): KLAGEN EN LOVEN /// 92 BOEKENTIP: TIJD VOOR HET GEHEIM VAN CHRISTUS /// 93 COLUMN BIJ DE CHINEES /// 93 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 94 JONGEREN: IK WIL JOU /// 96 UIT DE KERKEN /// 96 NIEUWS EN PERSBERICHTEN

God legt zijn hand op mij

Over de hand van God niets dan goeds: het is de hand die Jezus Christus geeft! Daarover is in algemene zin veel te zeggen, maar Bas Luiten doet het in dit nummer vanuit zijn eigen leven, over hoe hij die hand van God ziet en herkent.

Pijl op de boog van Gods Geest

Bij het ministrygebed zijn er twee bidders die met een derde persoon bidden. Het is een gebedsvorm die je steeds vaker toegepast ziet worden tijdens conferenties en na afloop van kerkdiensten. Wat is het precies en wat is de waarde ervan?

Het werk van God is niet te keren

De kerk is geen mensenwerk, maar werk van God. Aan de hand van Matteüs 16 laat Jacob Glas zien dat terugtrekken niet past bij Gods strategie. De kerk moet aan de buitenwereld het evangelie verkondigen van Christus’ dood en opstanding.