Zoeken
A A A

De Reformatie 14 december

De Reformatie nummer 6 /// jaargang 88 /// 14 december 2012

Gods stem en hand opmerken (2)

Hoe herken je wat Hij in de wereld doet?


In dit nummer:

en verder...
100 INLEIDING THEMA GODS STEM EN HAND /// 111 COLUMN STILTE OVER DE VROUW /// 111 WWW.DEREFORMATIE.NL /// 112 BIJBELTAAL BLOEDBRUIDEGOM /// 114 WANDELEN MET GOD ADVENT: OPSTAAN EN NAAR BUITEN GAAN /// 118 BOEKENTIPS GRAAN VAN GOD HANDBOEK APOLOGETIEK /// 120 NIEUWS EN PERSBERICHTEN /// 120 UIT DE KERKEN

Journalist zijn in het spoor van Jezus

Ervaren journalist Aad Kamsteeg en Karel Smouter, hoofdredacteur van De Nieuwe Koers, spraken met elkaar over de christelijke interpretatie van het nieuws. Kun je als journalist aanwijzen wat God doet? ‘God is vaak daar waar de camera’s niet zijn.’

Gods hand in de geschiedenis

Achter een zoektocht naar wat het werk is van God kan een gebrek aan vertrouwen schuilgaan. Het is Gods Woord dat ons de weg wijst naar zijn daden. Alleen in het licht daarvan mogen we de geschiedenis laten spreken van zijn werk.

Het volk gereedmaken voor de Heer

Wat Johannes de Doper met Israël deed, kan Advent met ons doen. Zorg ervoor dat Kerst niet aanbreekt zonder dat je je erop hebt voorbereid. De profetes Hanna is een mooi voorbeeld van een vrouw die klaar was om Jezus te ontvangen.

Met dit nummer sluiten we een tweeluik af over het concreet herkennen van Gods stem en hand.
In het vorige nummer (30 nov.) ging het vooral over hoe je herkent wat God doet in je eigen leven, in dit nummer over wat Hij doet in de wereld, in verleden en heden.

We nodigen u naar aanleiding hiervan uit om niet op een stelling maar op een vraag te reageren via het reactieformulier:

Waarin zag u de hand van God in 2012?