Zoeken
A A A

De Reformatie 5 oktober

De Reformatie nummer 1 /// jaargang 88 /// 5 oktober 2012

Pastorale zorg en hulpverlening


In dit nummer:

en verder...
7 COLUMN EEN SAMARITAAN IN CHINA 8 BOEKBESPREKING AMBTSDRAGERS TOERUSTEN 13 SPECIAL OPBOUW EN DE REFORMATIE 15 SPANNING OP STROOM 18 WANDELEN MET GOD HET SIMPELE IDEAAL VAN HET PASTORAAT 20 BIJBELTAAL GELOOF IN REDDEND BLOED 22 JONGEREN VERBONDEN MET DE WIFI-GENERATIE 24 NIEUWS EN PERSBERICHTEN 24 WWW.DEREFORMATIE.NL

Naar de dominee of naar de dokter

Minister Schippers stelde dit voorjaar dat in plaats van psychologische hulp pastoraat een uitweg moet bieden uit psychische nood die gerelateerd is aan een geloofsovertuiging. Hoe reëel is die opvatting van de minister en hoeveel zorg kan een kerk bieden?

Missionair patoraat

Waar trek je een grens tussen wie er wel en wie er niet bij de gemeente horen en welke gevolgen heeft dat voor de pastorale taak van de voorganger en de ambtsdragers? Een centrumgerichte gemeente heeft meer mogelijkheden voor missionair pastoraat.

Vechten met de vijand dood

Schrijver Adri van der Heijden en dominee Pieter Both maakten het allebei mee: een onverwachts sterfgeval in hun gezin. De boeken die ze schreven, vertonen overeenkomsten, maar vooral één hemelsbreed verschil: voor wie van Christus is, is er in het sterven hoop.

De kerk

Special van Opbouw en De Reformatie over het thema De Kerk.

Klik hier voor meer informatie en bestelmogelijkheid