Zoeken
A A A

Special Opbouw en De Reformatie

De handen van het Koninkrijk

 

‘De handen van het Koninkrijk – Special over diaconaal gemeente-zijn’, is een gezamenlijk 80 pagina’s dik themanummer van Opbouw en De Reformatie. De vraag waar het in de Special om draait is deze: hoe kunnen gemeenten en gemeenteleden concreet invulling geven aan hun roeping tot diaconaal gemeente-zijn? Door middel van een afwisseling van beschouwende, theologische en praktijkverhalen en met bijzonder beeldmateriaal is het een uitermate boeiend en gevarieerd nummer geworden.

De Special vormt prima materiaal voor bijvoorbeeld een themagesprek, een Bijbelstudieavond of een bezinningsbijeenkomst. Ook kan het nummer heel goed gebruikt worden als toerustings- en gespreksmateriaal voor diakenen en diaconaal werkers.

De voorraad is inmiddels uitverkocht.

U kunt dit nummer hieronder downloaden.