Zoeken
A A A

De Reformatie 30 december

De Reformatie nummer 7 /// jaargang 86 /// 30 december 2010
 

Oorlog en vrede

In dit nummer:

en verder...
127 column schaap met drie poten /// 127 www.dereformatie.nl /// 134 staak de strijd en erken dat ik god ben! /// 136 wandelen met god in de kerk mag je niet achterom kijken… /// 140 bijbeltaal vrede op aarde /// 142 interview kees de rijke / anton van den berg /// 145 vraag en antwoord /// 146 boekbespreking met mond en hart /// 147 kort nieuws, persberichten ///
download de bijlage van ds. Jan T. Oldenhuis, klik hier

Gebruik van geweld behoeft legitimatie

Oud-minister van Defensie Eimert van Middelkoop wijst er in een interview op dat het gebruik van geweld gerechtvaardigd moet worden. ‘Afzien van geweld is de regel, toepassing van geweld de uitzondering die legitimatie behoeft.’

Het christelijke geluid en de moderne oorlog

Hoe verhouden oorlog en geweld zich tot de Bijbelse notie van vrede? Krijgsmachtpredikant Jan Peter van Bruggen schetst de ontwikkeling van het christelijk denken over oorlog en vrede en plaatst de moderne oorlog in het perspectief van dat denken.

Vooruitkomen door stil te staan

De Prediker stelt dat het beter is naar een sterfhuis te gaan dan naar een huis vol vertier. Maarten Verkerk en Jan Hoogland hebben de levenswijsheid van de Prediker verwerkt in een boek voor bestuurders en professionals. In dit blad lichten ze er één thema uit.